Home / Đào tạo và hợp tác Quốc tế / Dự án hợp tác quốc tế / Hội thảo “Hướng tới thị trường các bon Đông Nam Á: Ước tính năng suất sinh khối ở rừng tự nhiên ở Malaysia, Thái Lan và Việt Nam”

Hội thảo “Hướng tới thị trường các bon Đông Nam Á: Ước tính năng suất sinh khối ở rừng tự nhiên ở Malaysia, Thái Lan và Việt Nam”

Ngày 28 tháng 8 năm 2017, Viện Nghiên cứu Lâm sinh tổ chức hội thảo “Hướng tới thị trường các bon Đông Nam Á: Ước tính năng suất sinh khối ở rừng tự nhiên ở Malaysia, Thái Lan và Việt Nam” thuộc Dự án “Xác định tiềm năng tích lũy các bon của rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại vùng Đông Bắc, Việt Nam” do IFS tài trợ.

Chủ trì hội thảo TS. Triệu Thái Hưng – Viện Nghiên cứu Lâm sinh; Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ Trường Đại học Srinakharinwirot University Thái Lan, Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp Malaysia; Ban Kế hoạch Khoa học, Ban Đào tạo và HTQT, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp.

17-08-28 HT LS1

Sau khi TS. Trần Lâm Đồng khai mạc hội thảo, TS. Trần Văn Đô đã trình bày những kinh nghiệm trong việc xin dự án tài trợ từ tổ chức IFS và những phương pháp mới trong nghiên cứu tiềm năng tích lũy sinh khối ở rừng tự nhiên. Hội nghị cũng được nghe 3 bài trình bày về phương pháp bố trí thí nghiệm và nghiên cứu sinh khối của rừng tự nhiên của TS. Jeyanny và Thạc sỹ Muda về nghiên cứu tại Malaysia; TS. Phongthep về nghiên cứu tại Thái lan.

Hội nghị đã được các nhà khoa học thảo luận những vấn đề về nghiên cứu sinh khối, các bon rừng tự nhiên, những phương pháp mới trong lượng hóa cũng như thị trường các bon trong tương lai ở Việt Nam và khu vực.

Kết thúc hội thảo, TS. Trần Lâm Đồng đã ghi nhận những báo cáo trình bày tại hội thảo, các ý kiến thảo luận và nhấn mạnh:

– Tiếp tục tìm nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế để nghiên cứu cơ sở, cơ bản để hướng tới công bố các ấn phẩm khoa học Quốc tế;

– Cần đẩy mạnh hợp tác với các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu về Lâm nghiệp trong khu vực và trên thế giới để tiếp cận phương pháp mới về nghiên cứu sinh khối và các bon rừng.

17-08-28 HT LS2

Trần Văn Đô

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Check Also

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo do nấm Ceratocysts sp. cho Keo lá tràm, Keo lai và Keo tai tượng”.

Thực hiện Quyết định số: 435/QĐ/KHLN-KH ngày 10/12/2021 của của Giám đốc Viện về việc …