Home / Ấn phẩm / New species of Endoclita (C. and. R. Felder, 1874) and frst record of E. salvazi from Vietnam (Insecta: Lepidoptera: Hepialidae)

New species of Endoclita (C. and. R. Felder, 1874) and frst record of E. salvazi from Vietnam (Insecta: Lepidoptera: Hepialidae)

Ulf Buchsbaum, John R. Grehan, Mei-Yu Chen, Nguyễn Minh Chi, Phạm Duy Long, Trần Quang Khải, Loren D. Jones & Nikolai Ignatev

Vernate , 41/2022: S.267-286

Bản tóm tắt

Phát hiện Endoclita vietnamensis sp n. dựa trên một mẫu vật (mẫu gốc) duy nhất từ ​​Vườn quốc gia Phia Oắc-Phia Den và 21 mẫu phụ được thu thập từ các đồn điền Bạch đànKeo . Mẫu vật nuôi E. vietnamensis sp. N. được lấy từ cây keo tai tượng . E. urophylla x E. grandis , và A. mangium x A. auriculiformis . E. salvazi được nuôi từ bạch đàn Eucalyptus urophylla x E. grandis . Tình trạng phân loại đề xuất của E. vietnamensis sp. N. được hỗ trợ bởi kiểu dáng cánh và sự khác biệt về cơ quan sinh dục nam so với năm loài khác ở miền đông Trung Quốc và Đài Loan có hình dáng tổng thể tương tự. Việc xác định E. salvazi ở Việt Nam được thực hiện bằng cách so sánh cơ quan sinh dục đực với kiểu mẫu đực ở miền bắc Lào. Con cái của E. salvazi được mô tả ở đây lần đầu tiên. Các họ hàng gần có thể có của mỗi loài đã được xác định và ý nghĩa địa sinh học của sự phân bố tương ứng của chúng được xem xét ngắn gọn về vai trò lịch sử của đứt gãy trượt bằng sông Hồng trong việc thúc đẩy sự phân kỳ tổ tiên.

Check Also

Longhorn beetles as new pests for exotic plantations in Vietnam

Duy Long Pham, Nguyen Minh Chi, Vu Van Loi, Duong Ngoc Danh, Nguyen Thi Kim …