Home / admin (page 4)

admin

Báo cáo tóm tắt đề tài: Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ loài ong gây dịch u bướu bạch đàn ở vườn ươm và rừng trồng tại vùng Đông Nam Bộ

ĐẶT VẤN ĐỀ Bạch đàn là một trong các loài được chọn làm cây trồng rừng chính ở Việt Nam. Loài cây này được trồng ở hầu khắp các tỉnh trung du, miền núi và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội ở Việt …

Đọc thêm »

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống thông nhựa (Pinus merkusii jungh et de vriese) kháng sâu róm thông (Dendrolimus Punctatus Walker).

Đào Ngọc Quang ĐẶT VẤN ĐỀ Tài nguyên rừng ngày càng bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng do nhu cầu về lâm sản và đất canh tác của con người ngày càng cao, kéo theo hàng loạt các ảnh hưởng xấu về môi trường sinh thái. …

Đọc thêm »

Bệnh sọc tím cây Luồng và biện pháp phòng trừ

Phạm Quang Thu, Đặng Thanh Tân Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Cây Luồng là một cây có giá trị kinh tế cao và được chọn làm một trong những cây trồng chủ lực của chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. Thời gian gần đây …

Đọc thêm »