Home / Hoạt động Khoa học công nghệ (page 3)

Hoạt động Khoa học công nghệ

Bệnh đốm tím lá Bạch đàn ở vườn ươm và rừng trồng do nấm Phaeophleospora epicocoides (Cooke & Massee) Crous, F.A. Ferreira & B. Sutton

Phạm Quang Thu Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 1. Mở đầu: Khác với loài nấm Cylindrocladium quinqueseptatum gây bệnh cháy lá, khô cành và nấm Cryptosporiopsis eucalypti gây bệnh đốm lá, khô cành, ngọn cây Bạch đàn đã giới thiệu trong các bài báo trước. Các loài Bạch …

Đọc thêm »

Bệnh khô đầu lá cây re gừng

TS. Phạm Quang Thu Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam 1. Mở đầu: Re gừng (Cinnamomum obtusifolium A. Chev.) là loài cây gỗ lớn, chiều cao có thể đạt tới 30 mét, đường kính ngang ngực đạt tới hàng mét khi mọc trong rừng kín, ẩm, thường xanh. Re …

Đọc thêm »

Bệnh chết ngọn cây sao đen ở Đông Nam Bộ

TS. Phạm Quang Thu Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam 1. Mở đầu Cây sao đen (Hopea odorata Roxb.) là loài cây gỗ lớn, chiều cao có thể đạt tới 30-40 mét và đường kính ngang ngực đạt được trên 80 cm. Trong điều kiện tự nhiên, sao đen …

Đọc thêm »

Loài nấm Phaeophleospora destructans (M.J. Wingf. & Crous) Crous, F.A. Ferreira & B. Sutton gây bệnh đốm đen lá bạch đàn lần đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam

Phạm Quang Thu Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam 1. Mở đầu Trước năm 1996 các nhà bệnh thực vật đã phát hiện được 3 loài nấm thuộc chi Phaeophleospora là mầm bệnh hại lá các loài cây Bạch đàn là P. epicocoides, P. lilianiae và P. eucalypti. Theo …

Đọc thêm »

Bệnh cây bạch đàn và quản lý dịch bệnh

TS. Phạm Quang Thu Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Mở đầu: Các loài bạch đàn được đưa vào gây trồng ở nước ta từ những năm 40, là loài cây sinh trưởng nhanh, thích hợp với nhiều vùng sinh thái và có thể gây trồng với quy mô …

Đọc thêm »