Home / Hoạt động Khoa học công nghệ (page 2)

Hoạt động Khoa học công nghệ

Bệnh sọc tím cây Luồng và biện pháp phòng trừ

Phạm Quang Thu, Đặng Thanh Tân Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Cây Luồng là một cây có giá trị kinh tế cao và được chọn làm một trong những cây trồng chủ lực của chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. Thời gian gần đây …

Đọc thêm »

Điều tra đánh giá sâu hại vườn ươm cây rừng và nghiên cứu biện pháp phòng trừ một số sâu hại chính tại một số vùng sinh thái ở miền Bắc Việt Nam

Một trong những trở ngại lớn cho việc gây trồng và phát triển rừng là vấn đề sâu hại; những thiệt hại do sâu hại không chỉ xẩy ra ở rừng trồng mà còn xảy ra ngay cả trong vườn ươm. Sâu hại trong vườn ươm tuy mức độ hại …

Đọc thêm »